องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00005
วานนี้ 00017
เดือนนี้ 00432
เดือนก่อน 00289
ปีนี้ 02798
ปีก่อน 05582
  • ประกาศ อบต.
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง อบต.
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 6 ก.ย. 2566(ดู 16) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  - 31 ส.ค. 2566(ดู 12) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 19 - 10 ส.ค. 2566(ดู 18) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 18 - 19 ก.ค. 2566(ดู 26) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 - 5 ก.ค. 2566(ดู 27) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 - 24 มิ.ย. 2566(ดู 33) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 14 - 31 พ.ค. 2566(ดู 37) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 มี.ค. 2566(ดู 90) 
  ประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) - 2 ก.ย. 2563(ดู 668) 
  รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 - 21 ส.ค. 2561(ดู 509) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง - 6 มี.ค. 2561(ดู 623) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 5 ม.ค. 2561(ดู 562) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 20 ก.ค. 2566(ดู 25) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข รอ.ถ.186-01 สามแยก ทล.23-บ้านเขวา-บ้านเกล็ดลิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 ต.ค. 2565(ดู 135) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 20 ต.ค. 2565(ดู 165) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 153) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่๔ จากบ้านเลขที่ ๗๗ ถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔ (ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 ก.พ. 2565(ดู 272) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 11 ม.ค. 2565(ดู 257) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย รอ.ถ.๑๘๖๐๑ - 15 ส.ค. 2562(ดู 510) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน - 31 ส.ค. 2566(ดู 9) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข รอ.ถ. 186-03 หนองหิน-หนองยูง ช่วงต่อถนน คสล.เดิมไปบ้านหนองยูง - 5 ก.ค. 2566(ดู 31) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 158 ถังบ้านเลขที่ 236 - 5 ก.ค. 2566(ดู 44) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิมที่ชำรุดและน้ำท่วมขัง บ้านบัว หมู่ที่ 2 - 5 ก.ค. 2566(ดู 53) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 - โนนดงเค็ง  - 2 พ.ค. 2566(ดู 35) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 - แปลงเกษตร  - 24 ม.ค. 2566(ดู 85) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 - แปลงเกษตร  - 24 ม.ค. 2566(ดู 78) 
  จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (ตัดต้นไม้ ถางหญ้าบริเวณไหล่ทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-26
  ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแอสฟัลท์สำเร็จรูปชนิดบรรจุถุง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-22
  จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกขยะและรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-21
  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต สำหรับระบายน้ำบริเวณน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-09-20
  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2023-09-19

ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ (ดู 15)

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว (ดู 10)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อบต.หนองแวง วัดบ้านดู่ วัดบ้านฝาง วัดบ้านโนนแท่น วัดบ้านหนองยูง (ดู 102)

กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 (ดู 872)

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ อบต.หนองแวง

กิจกรรมโครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดบ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 (ดู 9)

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง (ดู 11)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 186)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 : [25 ก.ย. 2566]
  รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี พ.ศ.2566 : [21 ก.ย. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 23 : [15 ก.ย. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 22 : [15 ก.ย. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 21 : [5 ก.ย. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 20 : [28 ส.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 19 : [10 ส.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 18 : [19 ก.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 : [11 ก.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

ตรวจสอบภายใน