องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000006
วันนี้ 000001
วานนี้ 000008
เดือนนี้ 000161
เดือนก่อน 000290
ปีนี้ 000825
ปีก่อน 005582
  • ประกาศ อบต.
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง อบต.
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 7 มี.ค. 2566(ดู 8) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 มี.ค. 2566(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 - 3 มี.ค. 2566(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 - 1 มี.ค. 2566(ดู 13) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พ.ศ. 2566 - 21 ก.พ. 2566(ดู 17) 
  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 - 15 ก.พ. 2566(ดู 18) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 - 10 ก.พ. 2566(ดู 15) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 มี.ค. 2566(ดู 9) 
  ประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) - 2 ก.ย. 2563(ดู 633) 
  รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 - 21 ส.ค. 2561(ดู 453) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง - 6 มี.ค. 2561(ดู 561) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 5 ม.ค. 2561(ดู 509) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข รอ.ถ.186-01 สามแยก ทล.23-บ้านเขวา-บ้านเกล็ดลิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 ต.ค. 2565(ดู 63) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 20 ต.ค. 2565(ดู 85) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 92) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่๔ จากบ้านเลขที่ ๗๗ ถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔ (ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 ก.พ. 2565(ดู 215) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 11 ม.ค. 2565(ดู 204) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย รอ.ถ.๑๘๖๐๑ - 15 ส.ค. 2562(ดู 452) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 - แปลงเกษตร  - 24 ม.ค. 2566(ดู 21) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 - แปลงเกษตร  - 24 ม.ค. 2566(ดู 24) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ถึง บ้านโนนแท่น - 24 ม.ค. 2566(ดู 15) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างหมู่ที่บ้าน สายบ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 - บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว - 24 ม.ค. 2566(ดู 18) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 5 - บายพาส - 24 ม.ค. 2566(ดู 19) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข รอ.ถ.186-01 สามแยก ทล.23-บ้านเขวา-บ้านเกล็ดลิ่น - 21 ต.ค. 2565(ดู 84) 
  ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชั้นเดียว - 23 มิ.ย. 2565(ดู 112) 

ภาพกิจกรรม

โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 (ดู 20)

มอบจักรยานให้กับตัวแทนนักเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง (ดู 11)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อบต.หนองแวง วัดบ้านดู่ วัดบ้านฝาง วัดบ้านโนนแท่น วัดบ้านหนองยูง (ดู 34)

กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 (ดู 769)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 113)

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ อบต.หนองแวง

กิจกรรมวันบูรพาจารย์ บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 (ดู 28)

ร่วมทำพิธีขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ (ดู 31)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 : [16 มี.ค. 2566]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 : [16 มี.ค. 2566]
  รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 : [16 มี.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 10 : [16 มี.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 : [3 มี.ค. 2566]
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 : [3 มี.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 : [1 มี.ค. 2566]
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 : [15 ก.พ. 2566]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 : [10 ก.พ. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม