องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00007
วันนี้ 00019
วานนี้ 00035
เดือนนี้ 00414
เดือนก่อน 00659
ปีนี้ 01073
ปีก่อน 04638
  • ประกาศ อบต.
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง อบต.
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 - 14 ก.พ. 2567(ดู 30) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 6 - 8 ก.พ. 2567(ดู 26) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5 - 23 ม.ค. 2567(ดู 76) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 - 4 ม.ค. 2567(ดู 72) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 - 4 ม.ค. 2567(ดู 73) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566 - 3 ม.ค. 2567(ดู 78) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2566) - 2 ม.ค. 2567(ดู 79) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.พ. 2567(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 มี.ค. 2566(ดู 295) 
  ประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) - 2 ก.ย. 2563(ดู 852) 
  รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 - 21 ส.ค. 2561(ดู 706) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง - 6 มี.ค. 2561(ดู 804) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 5 ม.ค. 2561(ดู 723) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 20 ก.ค. 2566(ดู 160) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข รอ.ถ.186-01 สามแยก ทล.23-บ้านเขวา-บ้านเกล็ดลิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 ต.ค. 2565(ดู 379) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 20 ต.ค. 2565(ดู 395) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 361) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่๔ จากบ้านเลขที่ ๗๗ ถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔ (ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 ก.พ. 2565(ดู 482) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 11 ม.ค. 2565(ดู 444) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย รอ.ถ.๑๘๖๐๑ - 15 ส.ค. 2562(ดู 736) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ที่ 1 และ 13 - 2 ก.พ. 2567(ดู 34) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน - 31 ส.ค. 2566(ดู 203) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข รอ.ถ. 186-03 หนองหิน-หนองยูง ช่วงต่อถนน คสล.เดิมไปบ้านหนองยูง - 5 ก.ค. 2566(ดู 247) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 158 ถังบ้านเลขที่ 236 - 5 ก.ค. 2566(ดู 258) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิมที่ชำรุดและน้ำท่วมขัง บ้านบัว หมู่ที่ 2 - 5 ก.ค. 2566(ดู 212) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 - โนนดงเค็ง  - 2 พ.ค. 2566(ดู 258) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 - แปลงเกษตร  - 24 ม.ค. 2566(ดู 336) 
  จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่ง ไม่น้อยกว่า ๔๒ คน จำนวน ๔ คัน ตามโครงการอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-20
  จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่ง ไม่น้อยกว่า ๔๒ คน จำนวน ๔ คัน ตามโครงการอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง จำนวนผู้โดยสารนั่ง ไม่น้อยกว่า ๔๒ คน จำนวน ๔ คัน ตามโครงการอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมและการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-13
  จ้างโครงการปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ที่ ๑ และ ๑๓ โดยเปลี่ยนฝารางระบายน้ำคสล.ที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-08
  จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (นายวุฒิไกร ธิทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-02-07

ภาพกิจกรรม

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 (ดู 65)

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 (ดู 58)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อบต.หนองแวง วัดบ้านดู่ วัดบ้านฝาง วัดบ้านโนนแท่น วัดบ้านหนองยูง (ดู 278)

กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 (ดู 1074)

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ อบต.หนองแวง

กิจกรรมโครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดบ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 (ดู 142)

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง (ดู 230)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 423)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 : [14 ก.พ. 2567]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 6 : [8 ก.พ. 2567]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 5 : [23 ม.ค. 2567]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 : [4 ม.ค. 2567]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 : [4 ม.ค. 2567]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 : [4 ม.ค. 2567]
  รายการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปี 2566 : [2 ม.ค. 2567]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566 : [25 ธ.ค. 2566]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 : [9 พ.ย. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

ตรวจสอบภายใน