องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00005
วันนี้ 00003
วานนี้ 00008
เดือนนี้ 00177
เดือนก่อน 00329
ปีนี้ 03129
ปีก่อน 04638
  • ประกาศ อบต.
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง อบต.
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 - 29 พ.ค. 2567(ดู 34) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) - 22 เม.ย. 2567(ดู 42) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 9 - 11 เม.ย. 2567(ดู 38) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2567 - 25 มี.ค. 2567(ดู 99) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 มี.ค. 2567(ดู 94) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 - 14 มี.ค. 2567(ดู 76) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 8 - 13 มี.ค. 2567(ดู 94) 
  รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 ก.พ. 2567(ดู 214) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 มี.ค. 2566(ดู 489) 
  ประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) - 2 ก.ย. 2563(ดู 1045) 
  รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561 - 21 ส.ค. 2561(ดู 901) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง - 6 มี.ค. 2561(ดู 1003) 
  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ - 5 ม.ค. 2561(ดู 921) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข รอ.ถ.186-08 ช่วงบ้านโคกสาย หมู่ที่ 14 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 5 มิ.ย. 2567(ดู 12) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 14 มี.ค. 2567(ดู 96) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 20 ก.ค. 2566(ดู 355) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข รอ.ถ.186-01 สามแยก ทล.23-บ้านเขวา-บ้านเกล็ดลิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 ต.ค. 2565(ดู 599) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 20 ต.ค. 2565(ดู 640) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 15 ก.ย. 2565(ดู 547) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่๔ จากบ้านเลขที่ ๗๗ ถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๔ (ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 21 ก.พ. 2565(ดู 685) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ในหมู่บ้าน บ้านแวง หมู่ที่ 1 และ 13 - 2 ก.พ. 2567(ดู 207) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน - 31 ส.ค. 2566(ดู 418) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข รอ.ถ. 186-03 หนองหิน-หนองยูง ช่วงต่อถนน คสล.เดิมไปบ้านหนองยูง - 5 ก.ค. 2566(ดู 451) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 จากบ้านเลขที่ 158 ถังบ้านเลขที่ 236 - 5 ก.ค. 2566(ดู 467) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล.เดิมที่ชำรุดและน้ำท่วมขัง บ้านบัว หมู่ที่ 2 - 5 ก.ค. 2566(ดู 442) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายบ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 9 - โนนดงเค็ง  - 2 พ.ค. 2566(ดู 445) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 - แปลงเกษตร  - 24 ม.ค. 2566(ดู 509) 
  จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงสร้างบุคลากร อบต.หนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-14
  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PAC น้ำ) และคลอรีนชนิดเกล็ด ๗๐% สำหรับงานกิจการประปาหนองกอกและหนองเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-12
  ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-13
  จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงาน อบต.หนองแวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-05
  จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (นายสมฤทธิ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (นายผมผาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31
  จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเก็บขยะ ขนถ่ายขยะมูลฝอยภายในตำบลหนองแวง ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ (นายประจบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-05-31

ภาพกิจกรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองแวง (ดู 10)

อบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ดู 29)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาชุมชน และร่วมแสดงความคิดเห็นต่อโครงการชาวหนองแวงลดและการคัดแยกขยะมูลฝอย จากต้นทางตามหลัก 3 R (Reduce Reuse Recycle) (ดู 30)

การประชาคมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของประชาชน (ดู 45)

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหมลายสาเกต ลายขอฯ ผ้าขาวม้า พวงมาลัยผ้าขาวม้า (ดู 3)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อบต.หนองแวง วัดบ้านดู่ วัดบ้านฝาง วัดบ้านโนนแท่น วัดบ้านหนองยูง (ดู 469)

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ อบต.หนองแวง

กิจกรรมโครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดบ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 (ดู 323)

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง (ดู 431)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ดู 610)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  Happy Body การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ : [17 มิ.ย. 2567]
  Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร : [17 มิ.ย. 2567]
  Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในองค์กร : [17 มิ.ย. 2567]
  Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย : [17 มิ.ย. 2567]
  Happy Brain การส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ : [17 มิ.ย. 2567]
  Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต : [17 มิ.ย. 2567]
  Happy Money การส่งเสริมการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย : [17 มิ.ย. 2567]
  Happy Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง : [17 มิ.ย. 2567]
  ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปี 2566 : [13 มิ.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม

ตรวจสอบภายใน