องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 11

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   26 ก.ย. 2566 37
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   26 ก.ย. 2566 67
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566   11 ก.ค. 2566 36
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566   20 มี.ค. 2566 34
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566   20 มี.ค. 2566 34
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   15 ก.พ. 2566 56
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565   26 ก.ย. 2565 63
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   26 ก.ย. 2565 71
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   18 ส.ค. 2565 70
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565   31 พ.ค. 2565 71
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564   28 ก.ย. 2564 87
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564   24 ส.ค. 2564 68
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564   23 ส.ค. 2564 82
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   23 ส.ค. 2564 79
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564   23 ส.ค. 2564 67
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564   18 พ.ค. 2564 70
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2   17 มี.ค. 2564 221
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1   17 มี.ค. 2564 208
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   18 ก.พ. 2564 185
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   21 ก.ย. 2563 298
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2   21 ก.ย. 2563 365
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   10 ส.ค. 2563 615
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1   22 พ.ค. 2563 210
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2   22 พ.ค. 2563 952
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   20 ก.พ. 2563 706
รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   20 ก.พ. 2563 205
รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   23 ธ.ค. 2562 284
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2   1 พ.ย. 2562 313
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   1 พ.ย. 2562 401
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1   1 พ.ย. 2562 349