องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล


ออนไลน์ : 36

หัวข้อ :: คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565   View : 445
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :