องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต


ออนไลน์ : 5

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต วันที่ โหลด
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2566   25 เม.ย. 2566 63
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565   27 เม.ย. 2565 125