องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


ออนไลน์ : 3

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต วันที่ โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570   22 เม.ย. 2567 21
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   4 เม.ย. 2566 103
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง   27 เม.ย. 2565 143
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)   1 มิ.ย. 2563 279
แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี   1 ส.ค. 2561 281