องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แผนการจัดหาพัสดุ


ออนไลน์ : 6

แผนการจัดหาพัสดุ วันที่ โหลด
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567   29 เม.ย. 2567 23
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567   15 มี.ค. 2567 90
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566   18 พ.ย. 2565 383