องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ติดต่อ


ออนไลน์ : 4

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
69 หมู่ที่ 13  ตำบลหนองแวง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000


เว็ปไซต์ : www.nongwang101.go.th
Facebook  :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
E-mail [email protected]
โทรศัพท์ 043-655212
โทรสาร 043-655212
สายด่วนงานป้องกันฯ : 097-3192671


 

 
View : 3392