ติดต่อ


ออนไลน์ : 2

ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
69 หมู่ที่ 13  ตำบลหนองแวง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000


เว็ปไซต์ : www.nongwang101.go.th
Facebook  :  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
E-mail :  nongwang.nongwang101@gmail.com
โทรศัพท์ 043-655212
โทรสาร 043-655212
สายด่วนงานป้องกันฯ : 097-3192671


 


View : 1888