องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ออนไลน์ : 5

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566   29 เม.ย. 2567 58
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565   26 ม.ค. 2566 127
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564   31 มี.ค. 2565 154