องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานจ้างกองส่งเสริมการเกษตร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานจ้างกองส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานจ้างกองส่งเสริมการเกษตร
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565   View : 335
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :