องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แผนพัฒนาท้องถิ่น


ออนไลน์ : 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567   27 พ.ค. 2567 36
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567   14 ก.พ. 2567 245
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2566   25 ธ.ค. 2566 213
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566   30 ต.ค. 2566 209
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566   11 ก.ค. 2566 230
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566   30 มิ.ย. 2566 249
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566   10 ก.พ. 2566 298
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566   7 ก.พ. 2566 127
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566   23 ม.ค. 2566 2220
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   11 ก.ค. 2565 317
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565   27 พ.ค. 2565 291
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565   27 พ.ค. 2565 170
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570   29 พ.ย. 2564 440
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3   25 พ.ค. 2564 318
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2   27 พ.ค. 2563 335
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1   27 ธ.ค. 2562 510
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   24 ก.พ. 2562 641