องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 25 เมษายน 2566   View : 450
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :