องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านฝาง
สังกัดกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด(ด้านล่างนะจ๊ะ)
sym
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 5 มกราคม 2561   View : 634
ข่าวรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ดู 634)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหา และเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็น พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง  (ดู 695)
รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2561  (ดู 605)
ประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)  (ดู 744)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (ดู 211)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :