องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ อบต. : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 8

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6 ก.ย. 2566 16
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 31 ส.ค. 2566 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 19 10 ส.ค. 2566 18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 18 19 ก.ค. 2566 26
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2566 5 ก.ค. 2566 27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 24 มิ.ย. 2566 33
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 14 31 พ.ค. 2566 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 13 19 พ.ค. 2566 24
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 12 3 พ.ค. 2566 33
ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 28 เม.ย. 2566 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 26 เม.ย. 2566 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) 26 เม.ย. 2566 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) 25 เม.ย. 2566 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 11 19 เม.ย. 2566 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2566 50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข รอ.ถ.186-06 ช่วงบ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 - บ้านพลาญชัย หมู่ที่ 15 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 เม.ย. 2566 30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 7 มี.ค. 2566 47
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3 มี.ค. 2566 41
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9 3 มี.ค. 2566 38
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 1 มี.ค. 2566 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พ.ศ. 2566 21 ก.พ. 2566 97
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 15 ก.พ. 2566 53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 10 ก.พ. 2566 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2566 7 ก.พ. 2566 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2566 23 ม.ค. 2566 74
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 10 ม.ค. 2566 50
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปี 2565 27 ธ.ค. 2565 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 22 ธ.ค. 2565 58
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 15 ธ.ค. 2565 67
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 7 ธ.ค. 2565 63