องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   29 เม.ย. 2567 17
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   26 ต.ค. 2566 152
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   24 ต.ค. 2565 114
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   30 ก.ย. 2564 314
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   24 ต.ค. 2563 282
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ต.ค. 2562 379