องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แผนการดำเนินงานประจำปี


ออนไลน์ : 6

แผนการดำเนินงานประจำปี วันที่ โหลด
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567   26 ต.ค. 2566 112
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566   24 ต.ค. 2565 89
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565   30 ก.ย. 2564 292
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564   24 ต.ค. 2563 259
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   29 ต.ค. 2562 354