องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ


ออนไลน์ : 9

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการ วันที่ โหลด
สถิติผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปี 2566   30 มิ.ย. 2566 88
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปี 2566   30 พ.ค. 2566 37
ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำปี 2566   30 พ.ค. 2566 34