องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 222

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)   25 ก.พ. 2564 582
แผนอัตรากำลัง 3 ปี   1 มิ.ย. 2563 269
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)   5 พ.ย. 2560 261
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)   5 พ.ย. 2560 231