องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

กองสวัสดิการสังคม


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม


นางวัชรินทร์ ไชยฮะนิจ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทร : 0918612722


นายอภิชัย มะยุระรักษ์
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์โทร : 0897188228


นางปาณิสรา สุขมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทร : 0857516165