องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 12

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2565   27 เม.ย. 2566 51
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   22 เม.ย. 2565 125
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564   1 ธ.ค. 2564 1232