องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 3

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   22 เม.ย. 2565 76
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2564   1 ธ.ค. 2564 59