องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน


ออนไลน์ : 4

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน   24 เม.ย. 2566 62
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน   22 เม.ย. 2565 143