องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 7

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการปฏิบัติราชการกองการศึกษา   28 เม.ย. 2566 50
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   28 เม.ย. 2566 38
คู่มือการปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคม   28 เม.ย. 2566 60
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ   22 เม.ย. 2565 118