องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ออนไลน์ : 8

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ วันที่ โหลด
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต   14 พ.ค. 2564 211
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   28 เม.ย. 2564 309