องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 3

อบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วย นายวัน ปัญญัง รองนายกฯ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.หนองแวง, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2,หมู่ที่3,หมู่ที่8,หมู่ที่ 9 และหมู่ที่12 ในนามตัวแทนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหนองแวง มอบเงินสงเคราะห์ครอบคร..... วันที่ 20 ก.พ. 2567 (ดูู 17)

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อประเมินศักยภาพผู้พิการพิการ/ผู้สูงอายุ ที่ขอรับความช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะทำงานปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการอบต.หนองแวง โดยนายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง เป็นประธาน พร้อมคณะ ได้แก่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดร้อยเอ็ด(อบจ.ร้อยเอ็ด), โรงพยาบาลร้อยเอ็ด, รพ.สต.ในเขตพื้นที่, กองช่าง, กองสวัสดิการสังคม และผู้นำหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 6 และหมู..... วันที่ 2 ก.พ. 2567 (ดูู 13)

โครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

วันที่ 30 มกราคม 2567 กองสวัสดิการสังคม ดำเนินการโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง ในการนี้นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโค..... วันที่ 30 ม.ค. 2567 (ดูู 13)

ประชุมกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

วันที่ 29 มกราคม 2567 นายสมบัติ แสงงาม ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ... วันที่ 29 ม.ค. 2567 (ดูู 11)

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยนายกรมิษฐ์ ไชยขันธุ์ ผอ.กองช่าง,จ่าสิบเอกนพดล ปรั้นเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจ นายบุญทัน ปัญญัง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองแวง ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้..... วันที่ 25 ม.ค. 2567 (ดูู 12)

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานปริวาสกรรม ณ วัดป่าศรีพนาวัลย์

วันที่ 16 มกราคม 2567 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในงานปริวาสกรรม ณ วัดป่าศรีพนาวัลย์ บ้านจอมศรี หมู่ที่ 8 ตำบลหนองแวง ... วันที่ 16 ม.ค. 2567 (ดูู 10)

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันที่ 13 มกราคม 2567 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ ลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ... วันที่ 13 ม.ค. 2567 (ดูู 265)

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จึงจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการนำป้ายสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ จ..... วันที่ 9 ธ.ค. 2566 (ดูู 30)

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ ลานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ... วันที่ 23 พ.ย. 2566 (ดูู 250)

ลงพื้นที่ติดตามผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองแวงจากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 11

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วย นายวัน ปัญญัง รองนายก อบต. และนายกรมิษฐ์ ไชยขันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่าง นำเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 11 และจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ติดตามผลการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลหนองแวง เพื่อการขยายผลการดำเนินโครงการในปีงบประ..... วันที่ 21 พ.ย. 2566 (ดูู 73)

ร่วมแห่ฉลององค์กฐินสามัคคีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก.อบต.หนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ร่วมแห่ฉลององค์กฐินสามัคคีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 ทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองหิน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ... วันที่ 16 พ.ย. 2566 (ดูู 25)

ร่วมการซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟของโรงงานชำแหละไก่ บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วย จ่าเอกวิจิตร ส่อยสีแสง หัวหน้าสำนักปลัด นำงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยกู้ชีพฯ เข้าร่วมการซักซ้อมแผนการอพยพหนีไฟของโรงงานชำแหละไก่ บ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง ... วันที่ 9 พ.ย. 2566 (ดูู 60)

กิจกรรมโครงการมหกรรมประกวดควายไทย

กิจกรรมโครงการมหกรรมประกวดควายไทย ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี... วันที่ 5 พ.ย. 2566 (ดูู 50)

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายกอบต. หนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการ, กำนันตำบลหนองแวง,สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ... วันที่ 23 ต.ค. 2566 (ดูู 28)

านประเพณีทอดข้าวสาร-การประกวดขับร้องสรภัญญะตำบลหนองแวง ประจำปี 2566

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดงานประเพณีทอดข้าวสาร-การประกวดขับร้องสรภัญญะตำบลหนองแวง ประจำปี 2566 ณ วัดพูนเกษม บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 ... วันที่ 21 ต.ค. 2566 (ดูู 25)

การประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2566  เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป นายสมบัติ   แสงงาม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีในการประชุมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  อำเภอเมืองร..... วันที่ 19 ต.ค. 2566 (ดูู 25)

งานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 27 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดงานแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ... วันที่ 27 ก.ย. 2566 (ดูู 23)

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายวัน ปัญญัง รองนายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยนางสดสวย จันทรประทักษ์ รองนายก อบต.หนองแวง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต..... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 275)

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว

วันที่ 1 กันยายน 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยสิบเอกสุริยา ทังนะที เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมชาย แสงมล บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว โดยองค์การ..... วันที่ 1 ก.ย. 2566 (ดูู 208)

มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายวัน ปัญญัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มอบวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหนะของโรคไข้เลือดออก ให้แก่ อสม. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแวง จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป ... วันที่ 29 ส.ค. 2566 (ดูู 50)