องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ข้อบัญญัติงบประมาณ


ออนไลน์ : 7

ข้อบัญญัติงบประมาณ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   13 พ.ย. 2566 68
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   30 ก.ย. 2565 307
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   21 ก.ย. 2564 848
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   24 ก.ย. 2563 374
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   1 ต.ค. 2562 247