องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง

คำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565   View : 580
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :