องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ อบต.หนองแวง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อช่องทางสื่อสารและกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ อบต.หนองแวง วันที่ ผู้ชม
กิจกรรมโครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดบ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและ เ.....

14 ก.ย. 2566 49
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง มอบหมายให้สำนักปลัดและกองช่าง อบต.หนอง.....

10 ส.ค. 2566 79
โครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดบ้านดู่ บ้านดู่ หมู่ที่ 5

9 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าท.....

9 ส.ค. 2566 18
กิจกรรมวันบูรพาจารย์ บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมทำบุญถวายต้นดอกไม้เงินว.....

18 พ.ย. 2565 91
ร่วมทำพิธีขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมทำพิธีขึ้นอาคารสำนักงาน.....

3 พ.ย. 2565 181