องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000015
วานนี้ 000021
เดือนนี้ 000416
เดือนก่อน 000347
ปีนี้ 000416
ปีก่อน 004929
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - 11 ม.ค. 65(ดู 8) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 - 7 ม.ค. 65(ดู 15) 
  ประกาศอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครั้งแรก - 29 ธ.ค. 64(ดู 20) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ - 16 ธ.ค. 64(ดู 43) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง - 6 ต.ค. 64(ดู 86) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  - 6 ต.ค. 64(ดู 59) 
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  - 1 ต.ค. 64(ดู 61) 

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ (ดู 165)

โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง (ดู 276)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เจดีย์มหามงคลบัว (ดู 1851)

ภาพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 593)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 (ดู 358)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 5 : [7 ม.ค. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 4 : [6 ม.ค. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 : [17 ธ.ค. 64]
  การโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งรายจ่ายใหม่ประจำปี งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 : [16 ธ.ค. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 : [29 พ.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 : [4 พ.ย. 64]
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 : [3 พ.ย. 64]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 : [30 ก.ย. 64]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [21 ก.ย. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม