องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000002
วันนี้ 000001
วานนี้ 000008
เดือนนี้ 000135
เดือนก่อน 000264
ปีนี้ 003631
ปีก่อน 004929
  • ประกาศ อบต.
  • ข่าวรับสมัคร
  • คำสั่ง อบต.
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 20 - 15 ส.ค. 65(ดู 1) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 19 - 3 ส.ค. 65(ดู 9) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565  - 11 ก.ค. 65(ดู 6) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 15 มิ.ย. 65(ดู 32) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 13 - 27 พ.ค. 65(ดู 50) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2565 - 27 พ.ค. 65(ดู 49) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 - 27 พ.ค. 65(ดู 38) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ภาพกิจกรรม

เวทีประชาคม เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนดงมะค่าฯ (ดู 5)

กิจกรรมร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (ดู 8)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เจดีย์มหามงคลบัว (ดู 2220)

ภาพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 734)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 (ดู 550)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  การโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 20 : [5 ส.ค. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 19 : [3 ส.ค. 65]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 : [11 ก.ค. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 18 : [8 ก.ค. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่ายและตั้งรายจ่ายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 17 : [30 มิ.ย. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 16 : [22 มิ.ย. 65]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 : [21 มิ.ย. 65]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [15 มิ.ย. 65]
  การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 15 : [13 มิ.ย. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม