องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000003
วันนี้ 000011
วานนี้ 000012
เดือนนี้ 000055
เดือนก่อน 000355
ปีนี้ 004637
ปีก่อน 005260
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง - 6 ต.ค. 64(ดู 46) 
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง  - 6 ต.ค. 64(ดู 32) 
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  - 1 ต.ค. 64(ดู 36) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 30 ก.ย. 64(ดู 36) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) - 30 ก.ย. 64(ดู 34) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 21 ก.ย. 64(ดู 40) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 - 25 พ.ค. 64(ดู 124) 

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ (ดู 134)

โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง (ดู 215)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เจดีย์มหามงคลบัว (ดู 1751)

ภาพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 566)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 (ดู 304)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 : [29 พ.ย. 64]
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 : [4 พ.ย. 64]
  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 : [3 พ.ย. 64]
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 : [30 ก.ย. 64]
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [21 ก.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 : [25 พ.ค. 64]
  มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต : [14 พ.ค. 64]
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต : [28 เม.ย. 64]
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 : [17 มี.ค. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม