หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายทรัพย์อนันต์ รัตนลัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางภัทรานิษฐ์ อารีกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


จ่าเอกวิจิตร ส่อยสีแสง
หัวหน้าสำนักปลัด