องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2562  การจัดถวายบังคมและวางพวงมาลา ในวัน พุธ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อาคารพลาญชัยฯ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด... วันที่ 23 ต.ค. 62 (ดูู 41)

กีฬาหนองแวงเกมส์ ปี 2562

กีฬาหนองแวงเกมส์ ปี 2562... วันที่ 24 ก.พ. 62 (ดูู 80)

พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช พ.ศ.2560

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกครบรอบ 107 ปี วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด... วันที่ 9 พ.ย. 60 (ดูู 590)

โครงการแข่งขันทักษะเด็กก่อนวัยเรียน

โครงการแข่งขันทักษะเด็กก่อนวัยเรียน ... วันที่ 29 ก.ย. 59 (ดูู 586)

โครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน

โครงการศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ... วันที่ 29 ก.ย. 59 (ดูู 280)

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 58

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558... วันที่ 18 ม.ย. 59 (ดูู 661)

ปั่นเพื่อพ่อ อบต.หนองแวง

ปั่นเพื่อพ่อ อบต.หนองแวง... วันที่ 18 ม.ย. 59 (ดูู 576)

บุญคูณลาน 59

องค์การบริหารส่วนตำบลหนแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานบุญคูณลาน ในโครงการวิถีชาวนาไทยกับความไถนา ณ โรงเรียนฝึกสอนควาย คนไถนา บ้างหนองเทิง ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559... วันที่ 18 ม.ย. 59 (ดูู 275)