อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 2

เวทีประชาคม เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนดงมะค่าฯ

8 สิงหาคม 2565 นายวัน  ปัญญัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย นายสหภาพ ไตรยวงค์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมประชุมประชาคม เพื่อขอใช้พื้นที่ป่าชุมชนดงมะค่า เพื่อดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิ..... วันที่ 8 ส.ค. 65 (ดูู 5)

กิจกรรมร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดยนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ จัดกิจกรรมร่วมใจพัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... วันที่ 3 ส.ค. 65 (ดูู 8)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น... วันที่ 27 ก.ค. 65 (ดูู 5)

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานในพิธี... วันที่ 27 ก.ค. 65 (ดูู 7)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพประชาชนตำบลหนองแวง หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้า

26 กรกฎาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัด โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการฝึกอาชีพประชาชนตำบลหนองแวง หลักสูตร การทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยมีนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานเปิดโครงการ ในการนี้ นายณัฏฐ์วัฒน์ จีนภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่..... วันที่ 26 ก.ค. 65 (ดูู 13)

โครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

26 กรกฎาคม 2565 กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินโครงการท้องถิ่นปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปี 2565 โดยมีนายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ..... วันที่ 26 ก.ค. 65 (ดูู 10)

โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน หลักสูตร "การปฐมพยาบาลและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) ระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 25 ก.ค. 65 (ดูู 27)

โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพคนพิการตำบลหนองแวง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ... วันที่ 30 มิ.ย. 65 (ดูู 38)

านมหกรรม "คนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุณภาพชีวิตดี ประจำปี 2565"

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดย นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานมหกรรม "คนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด คุณภาพชีวิตดี ประจำปี 2565" ณ หองประชุมอำเภอเมืองร้อยเอ็ด... วันที่ 24 มิ.ย. 65 (ดูู 36)

การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง... ... วันที่ 26 พ.ค. 65 (ดูู 77)

กิจกรรมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ทั้ง 3 แห่ง

17 พฤษภาคม 2565 วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ทั้ง 3 แห่ง... วันที่ 17 พ.ค. 65 (ดูู 101)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองแวง

นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวตำบลหนองแวงและร่วมหาแนวทางแก้ไขต่อไป... วันที่ 9 พ.ค. 65 (ดูู 39)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการขยายถนนดินเพื่อการเกษตรบริเวณบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง

27 เมษายน 2565 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยนายวัน ปัญญัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง,นายกรมิษฐ์ ไชยขันธ์ ผู้อำนวยกองการช่าง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางเพื่อดำเนินการขยายถนนดินเพื่อการเกษตรบริเวณบ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแวง... วันที่ 27 เม.ย. 65 (ดูู 46)

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

21 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองแวง ทั้ง 15 หมู่บ้าน ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใน วัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.... วันที่ 21 พ.ย. 64 (ดูู 80)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ

26 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ "หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด...... วันที่ 30 มี.ค. 64 (ดูู 279)

โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง...... วันที่ 29 มี.ค. 64 (ดูู 496)

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2564

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 7 - 9 มกราคม 2564 ณ สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 11 ม.ค. 64 (ดูู 443)

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภฺมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำคูคลอง/สายคลอง

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภฺมิทัศน์ทำความสะอาดชุมชนริมแม่น้ำคูคลอง/สายคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หนองสี่แจ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด... วันที่ 5 ธ.ค. 63 (ดูู 514)

วันปิยมหาราช ประจำปี 2563

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง นำโดย นายบุญมี นิจการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันปิยมหาราช" ณ บริเวณลานพระบรมรูป ..... วันที่ 23 ต.ค. 63 (ดูู 728)

โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี

กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินการโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี โดยมีกิจกรรม ปลูกป่าแปลงสาธิตไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง ณ บริเวณที่สาธารณะดงมะค่า บ้านจอมศรี ตำบลหนองแวง...... วันที่ 14 ส.ค. 63 (ดูู 546)