ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.18601 แยกทางหลวงหมายเลข 23 - บ้านเขวา 3 มี.ค. 63 39
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 4 พ.ย. 62 30
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 29 ต.ค. 62 34
ประกาศ เรื่องกำหนดการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีประจำปี 2562 20 มิ.ย. 62 64
ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 4 มี.ค. 62 73
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26 ก.ย. 59 134
เปิดใหม่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 18 เม.ย. 59 124
เปิดใหม่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 13 เม.ย. 59 113
เปิดใหม่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง 13 เม.ย. 59 102