องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อสถานที่สำคัญ อบต.หนองแวง วันที่ ผู้ชม
เจดีย์มหามงคลบัว

           บริษัท บัวสมหมาย จำกัด สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิ.....

19 ม.ย. 59 680
ภาพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล

​ ...

19 ม.ย. 59 298