องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมโครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดบ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: กิจกรรมโครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดบ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมจาริกสัญจร ณ วัดบ้านหนองเทิง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
วันที่ : 14 กันยายน 2566   View : 49