องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง มอบหมายให้สำนักปลัดและกองช่าง อบต.หนองแวง ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารสำนักงาน อบต.หนองแวง
วันที่ : 10 สิงหาคม 2566   View : 79