องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ร่วมทำพิธีขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ร่วมทำพิธีขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมทำพิธีขึ้นอาคารสำนักงานหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล อยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้า


วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565   View : 181