องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมวันบูรพาจารย์ บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: กิจกรรมวันบูรพาจารย์ บ้านหนองยูง หมู่ที่ 7

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ร่วมทำบุญถวายต้นดอกไม้เงินวันกตัญญูบูรพาจารย์ วันคล้ายวันมรณภาพ พระครูศิลวิบูลย์ ณ วัดบ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวง


วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565   View : 143