องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1

การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565   View : 104
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :