องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566   View : 104
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :