องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว


ออนไลน์ : 7

Gallery :: ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว
วันที่ 1 กันยายน 2566
นายสมบัติ แสงงาม นายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยสิบเอกสุริยา ทังนะที เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจ นายสมชาย แสงมล บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ยุ้งฉางข้าว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
วันที่ : 1 กันยายน 2566   View : 60