องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่


ออนไลน์ : 7

Gallery :: โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่
วันที่ 1 กันยายน 2566
นายวัน ปัญญัง รองนายก อบต.หนองแวง พร้อมด้วยนางสดสวย จันทรประทักษ์ รองนายก อบต.หนองแวง และเจ้าหน้าที่ อบต.หนองแวง ร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองแวง
วันที่ : 1 กันยายน 2566   View : 115