องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 2

Gallery :: โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการแข่งขันทักษะพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ในการนี้นายสมบัติ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เป็นประธานเปิดโครงการ
วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566   View : 89