องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

Nongwang Subdistrict Administrative Organization

โครงการงานประเพณีทอดข้าวสาร


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการงานประเพณีทอดข้าวสาร
25 กันยายน 2565 กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ดำเนินโครงการงานประเพณีทอดข้าวสาร จัดกิจกรรมประกวดการขับร้องทำนองสรภัญญะ ณ วัดบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง
วันที่ : 25 กันยายน 2565   View : 143