ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย รอ.ถ.๑๘๖๐๑


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย รอ.ถ.๑๘๖๐๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย รอ.ถ.๑๘๖๐๑ ช่วง กม.ที่ ๘+๘๐๐ ถึง ๙+๗๐๐ ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราโดยวิธี Pavement In-plaec Recycling ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 15 สิงหาคม 62   View : 235
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :