องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th
หัวข้อ :: กองส่งเสริมการเกษตร


 

นายสหภาพ ไตรยวงค์
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร


 

นางสาวพิกุล มณีศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 3 มกราคม 59   View : 496