ข้อมูลผู้บริหาร


ออนไลน์ : 5

 
 
              นายบุญมี นิจการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
        โทร. 089-8407847

         นายวัน  ปัญญัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
      โทร. 094-9713289
      นายสมบัติ แสงงาม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     โทร.  089-9632949     นางสาวจุฬารัตน์ สว่างมนต์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
       โทร. 081-3201653
View : 80