ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการวางท่อระบายน้ำในหมู่บ้าน บ้านเกล็ดลิ่น หมู่ที่ 4 จากบ้านเลขที่ 77 ถึงทางแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 204
(ร้อยเอ็ด - กาฬสินธุ์) งบประมาณ 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 
 
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 11 มกราคม 65   View : 138
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :