โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ
26 มีนาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ "หลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้า" ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดบ้านฝาง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด...
วันที่ : 30 มีนาคม 64   View : 280