ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
เปิดไฟล์
โพสโดย :   วันที่ : 16 ธันวาคม 64   View : 160
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :