โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง


ออนไลน์ : 8

Gallery :: โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จัดโครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง...
วันที่ : 29 มีนาคม 64   View : 497