องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โทร 043-655212 www.Nongwang101.go.th 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000013
วันนี้ 000004
วานนี้ 000018
เดือนนี้ 000444
เดือนก่อน 000266
ปีนี้ 003743
ปีก่อน 005260
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 21 ก.ย. 64(ดู 0) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 - 25 พ.ค. 64(ดู 64) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี 2564 - 12 เม.ย. 64(ดู 35) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 186-08 สายบ้านหนองยูง หมู่ที่ 7 - บ้านแวง หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 มี.ค. 64(ดู 101) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างหมู่บ้าน รหัสทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ. 186-02 สายบ้านดู่ หมู่ที่ 5 - บ้านแวง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 22 มี.ค. 64(ดู 100) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 25 ม.ค. 64(ดู 109) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 25 ม.ค. 64(ดู 96) 

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้พิการ (ดู 99)

โครงการฝึกอบรมกู้ชีพกู้ภัยตำบลหนองแวง (ดู 158)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว

เจดีย์มหามงคลบัว (ดู 1616)

ภาพสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู 513)

ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

กลุ่มทอผ้าไหมสาเกตุของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนแท่น หมู่ที่ 3 (ดู 218)

ลิ้งค์ภายนอก

 

 
 

ดาวน์โหลดใหม่

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : [21 ก.ย. 64]
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 : [25 พ.ค. 64]
  มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต : [14 พ.ค. 64]
  คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต : [28 เม.ย. 64]
  รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 : [17 มี.ค. 64]
  รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 : [17 มี.ค. 64]
  หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน : [3 มี.ค. 64]
  แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 - 2566) : [25 ก.พ. 64]
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) : [25 ก.พ. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม